Studieprogramma VEDISCHE STUDIES

Het 1 à 2-jarige studieprogramma ‘Vedische Studies’ is bedoeld voor studenten en volwassenen die zich willen verdiepen in het brede spectrum van de Vedische wetenschap. De Veda’s zijn de oudste optekeningen van de mensheid en de heilige geschriften van bijna een miljard mensen overal in de wereld. Tegelijk zijn ze ook de minst begrepen en minst toegankelijke geschriften. Ondanks dat ze talloze malen uitgebreid zijn becommentarieerd door wetenschappers, filosofen en andere geleerden, is hun betekenis veelal onduidelijk gebleken.

Uit deze studie komt naar voren dat de Veda’s alle wijsheid over het bestaan, de schepping en de evolutie van de mens bevatten. De Vedische wetenschap heeft veel beroemde geleerden over de hele wereld geinspireerd die de Veda’s als de oudste en hoogste bron van wijsheid in hun armen hebben gesloten. De Vedische geschriften openbaren niet alleen alle principes van bestaan, leven en evolutie, maar bevatten ook alle praktische middelen om deze wijsheid in het leven van alle dag toe te passen. Deze studie van de Veda’s verrijkt de kennis en verdiept de ervaring van iedere zoeker naar waarheid.

In deze studie verdiepen we ons in de diepere betekenis van de Veda’s en in de uitgebreide Vedische literatuur, die de Vedische mantra’s verklaart, becommentarieert en uitwerkt in tal van praktische toepassingen. Naast dieper inzicht in de wijsheid van de Veda’s komen onder meer de volgende thema’s aan de orde: de Yoga Sutra’s, Vedanta, Ayurveda, Vedische Astrologie, Ramayana, Mahabharata (inclusief Bhagavad Gita), Veda en Kwantumfysica, Pad en Doel van de Veda, Spirituele Discipline, Holistische Gezondheid, Voedselleer & Leefstijl, en het onderscheid tussen de materiele en de spirituele wereld.

Het studieprogramma kan op ieder moment worden aangevangen. Het kan in deeltijd worden bestudeerd en omvat, afhankelijk van het studietempo, een tijdsduur van ca. 1,5 jaar, inclusief het schrijven van een scriptie van 30-40 pagina’s.

LITERATUUR

In dit studieprogramma wordt van de volgende literatuur gebruik gemaakt:

  • De Veda’s voor Iedereen, Narada Kush, SA Uitgeverij Amsterdam, 415 pag. 7de, herziene druk
  • Het Epos Ramayana, Narada Kush, SA Uitgeverij Amsterdam, 450 pag. 2de druk
  • Hindoeïsme, Terug naar de Bron, Coos Visser (Narada Kush), Saraswati Art Amsterdam, 220 pag. 4de druk
  • Vedisch Leven – Over Leefstijl, Preventie en Zelfheling, Narada Kush, Uitgeverij Gopher BV, 630 pag. 2de druk
  • De Ontdekking van het Spirituele Universum, Narada Kush, Uitgeverij Obelisk, 425 pag.

2329total visits,1visits today