Beroepsopleiding CONSULTANT AYURVEDISCHE GEZONDHEIDSLEER

De Beroepsopleiding Consultant Ayurvedische Gezondheidsleer is een intensieve en praktische studie die speciaal is samengesteld voor medische studenten, therapeuten, gezondheidswerkers en adviseurs op het gebied van voedsel & leefstijl. Ze is bedoeld om de holistische gezondheidsbenadering van Ayurveda zelfstandig te beoefenen of aan een bestaande praktijk toe te voegen.
Ayurveda is een van de belangrijkste praktische toepassingen van de Vedische wetenschap. Ze is gebaseerd op het inzicht in het geheel van bestaan, schepping en menselijke evolutie en hoe deze kennis succesvol in het leven van alledag toe te passen. De Ayurvedische benadering is holistisch, dat wil zeggen dat ze geest, lichaam, gedrag en omgeving als een eenheid beschouwt.

LEERDOELEN

De ayurvedische studie bestaat uit 14 modules, waarbij elke module in studie-eenheden is onderverdeeld. Thema’s die worden behandeld zijn onder meer de fundamenten en principes van ayurveda, preventie en heling van ziekten, de ayurvedische anatomie, de spijsvertering, dieet en voedselleer, reinigingsmethoden (panchakarma), ziekten en hun remedies, kruidentherapie, ayurvedische dagelijkse routine & leefstijl.

STUDIEPUNTEN

Afstandsonderwijs biedt de student de gelegenheid om zijn eigen studietempo te bepalen. Elke module bestaat uit een les die samen met de vragen en opdrachten over de stof aan de student wordt toegestuurd. De vragen en opdrachten dienen schriftelijk te worden beantwoord en aan de docent worden terug gestuurd. De docent becommentarieert het werk en aan het einde van de studie of opleiding wordt gevraagd een scriptie van ca. 20-30 pagina’s te schrijven. Er bestaat altijd de mogelijkheid om over een bepaald onderwerp contact op te nemen met de docent, persoonlijk of via email of skype.
Voor het met succes bestuderen van de stof en het beantwoorden van de vragen en opdrachten wordt voor elke module een aantal studiepunten toegekend.
Voor meer informatie, zoals over de intake procedure en studiekosten, kan contact worden opgenomen met de Dutch University College (Prof. William Dubbeling, info@dutchuniversitycollege.nl ) of met de docent (naradakush@gmail.com).

1725total visits,1visits today